Tridata Statistical Bootcamp

Statistisch Analist: Tridata Statistical Bootcamp (10 dagen)

Inleiding

Tridata, Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse, biedt een intensieve tiendaagse statstische cursus aan, waarin een uitgebreid palet aan statistische kennis en -vaardigheden aan bod komen. De toepasbaarheid van deze kennis en vaardigheden staat hierbij centraal. Voor zowel onderzoekers met basiskennis als ook meer ervaren onderzoekers biedt deze cursus dan ook de unieke mogelijkheid om binnen een zeer korte periode fundamentele en zeer waardevolle onderzoeksvaardigheden eigen te maken.

Inhoud

In deze bootcamp wordt ingegaan op het onderzoeksproces dat een onderzoeker doorloopt De onderzoeker wordt bewust van valkuilen en krijgt bruikbare handvatten aangereikt, waardoor de onderzoeker na deze bootcamp gefundeerde uitspraken kan doen. Er wordt stilgestaan bij het verschil tussen beschrijvende en verklarende statistiek en er wordt aandacht besteed aan het correct formuleren en het operationaliseren van een onderzoeksvraag. De onderzoeker krijgt inzicht in de wijze waarop de vertaling van de onderzoeksvraag naar analyses kan worden gemaakt. In rap tempo wordt kennisgemaakt met het computerprogramma SPSS, waarbij in de daaropvolgende dagen veelvuldig zal worden geoefend met data. Binnen het programma SPSS zal actief worden geoefend met het opschonen, prepareren van data, het onderzoeken van de aannames van de gekozen analyse en raakt de onderzoeker bekend met het toepassen van basis (t-test, ANOVA, correlatie, Chi-kwadraat en non-parametrische varianten hiervan) en meer geavanceerde analyse technieken ((logistische) regressie).

Eindtermen

Na afronding van deze zomercursus:
-    heeft de cursist kennis en inzicht in het verloop van het onderzoeksproces;
-    is de cursist in staat data op verantwoorde wijze te bewerken in SPSS;
-    heeft de cursist inzicht in statistische methoden en basis en geavanceerde technieken;
-    is de cursist in staat de keuze voor een specifieke analyse adequaat te kunnen verantwoorden;
-    heeft de cursist grondige kennis van de achtergrond van de behandelde statistische analyses;
-    is de cursist in staat analyses verantwoord toe te passen op concrete onderzoeksvragen, alsmede de  hieruit voortkomende resultaten zelfstandig te kunnen interpreteren
-    heeft de cursust concrete methoden in handen voor het eigen onderzoek.

Inhoud

Dag 1: Statistiek in bredere context; het onderzoeksproces

-          Kennismaking met statistiek in bredere context

-          Valkuilen van de onderzoeker

-          Beschrijvende versus verklarende statistiek

-          Normaliteit en het verschil tussen parametrische en non-parametrische testen

 

Dag 2: Het begrijpend leren lezen van onderzoeksvragen.

-          Meetniveaus

-          De functie van variabelen

-          Keuzebepaling statistische analyse

-          Het testen van hypothesen

-          Effect sizes

 

Dag 3: Steekproeven en power

-          Populatie

-          Steekproef

-          Statistische power

-          Type 1 en type 2 fouten

-          Het schatten van de omvang van de steekproef

 

Dag4: Introductie SPSS

-          Introductie SPSS

 

Dag 5: Het opschonen en prepareren van data

- Koppelen van (grote)datasets

- Hercoderen

- Missende waarden

- Uitbijters

- Werken met de syntax

Dag 6 : Analyseren; verschil tussen twee gemiddelden.

- T-test

 • Verschillende soorten
 • Assumpties
 • Analyse
 • Effect size
 • Interpretatie

-Non-parametrische varianten van de t-test

 • Verschillende soorten
 • Assumpties
 • Analyse
 • Effect size
 • Interpretatie

Dag 7: Analyseren; verschil en samenhang tussen twee of meer groepen.

 - Chi-kwadraattest

 • Assumpties
 • Analyse
 • Effect size
 • Interpretatie

- ANOVA

 • Assumpties
 • Analyse
 • Effect size
 • Interpretatie

-Kruskal Wallis test

 • Verschillende soorten
 • Assumpties
 • Analyse
 • Effect size
 • Interpretatie

Dag 8: Analyseren; samenhang en voorspelling

- Correlatie

 • Verschillende soorten correlaties
 • Assumpties
 • Analyse
 • Effect size
 • Interpretatie

Dag 9: Regressies

 • Assumpties
 • Analyse
 • Effect size
 • Interpretatie

Inleiding R:   Statistical Programming with R

Dag 10 : Analyseren; logistische regressie (Using R)

 • Assumpties
 • Analyse
 • Effect size
 • Interpretatie

- Herhaling, samenvatting en afsluiting

Praktische informatie

De zomercursus  bestaat uit tien cursusdagen en vindt plaats op de cursuslocatie van Tridata in Den Haag (Laan Copes van Cattenburch 62, 2585 GC Den Haag). De zomercursus kent een ochtend- en middagprogramma. Het ochtendprogramma zal plaatsvinden van 9.15 tot 12.30u. Het middagprogramma zal plaatsvinden van 13.30 tot 16.15u.

Cursisten hebben toegang tot een digitale omgeving waarin docenten hun colleges, datasets, opdrachten en overig cursusmateriaal zullen plaatsen. Er zijn geen examens of testen, en cursisten zullen na voltooiing van de cursus een certificaat van deelname ontvangen.

Doelgroep

De zomercursus is geschikt voor mensen uit de dienstensector, de overheid en het bedrijfsleven die door hun functie geregeld in aanraking komen met kwantitatieve data en de analyse daarvan. Mensen die inzicht willen verwerven in statistische methoden en data-analyse. De vereiste vooropleiding is minimaal HAVO met wiskunde.

Kosten en inschrijving

- De opleidingskosten van Tridata zijn BTW-vrij (BTW 0%) en dat scheelt u 21% aan kosten.
- De belastingdienst betaalt mee aan uw opleidingskosten.  Het bedrag dat u mag aftrekken als studiekosten en andere scholingsuitgaven, is maximaal € 15000 euro.
Neem voor meer informatie contact op met Tridata over de opleidingskosten.

Cursusdata

De statistische bootcamp start op 23 maart 2018 en wordt wekelijks op vrijdag gegeven.

Cursuslocatie

Laan Copes van Cattenburch 62, Den Haag

Docenten

De opleiding wordt gegeven door verschillende docenten met jarenlange onderwijservaring en wetenschappelijk onderzoek.